Showing 1–12 of 389 results

Mỹ phẩm L’Oreal Paris

Mỹ phẩm L’Oreal Paris chính hãng là một công ty mỹ phẩm của Pháp đa dạng từ trang điểm, chăm sóc tóc, chăm sóc da và nhuộm tóc.

Có 4 dòng sản phẩm chính

– Chăm sóc tóc.

– Thuốc nhuộm tóc.

– Chăm sóc da mặt.

– Trang điểm.